РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - РАЗГРАД

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  • План за дейността на РУО-Разград за учебната 2019/2020 година
  • Отчет за дейността на РУО-Разград за учебната 2019/2020 година