Обявени свободни работни места за община Завет:Детска градина, Училище, ЦПЛР Длъжност
Основание от КТ
Валидност до:
Преглед
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Завет Завеждащ административна служба
-
10.05.2024
виж
ПГЗ "Климент Тимирязев" - Завет Домакин
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и Чл. 70, ал. 1 от КТ
07.03.2024
виж
ПГЗ "Климент Тимирязев" - Завет Технически секретар
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и Чл. 70, ал. 1 от КТ
07.03.2024
виж
ОУ "Христо Ботев" - Брестовене Учител в група ЦОУД-нач. етап и часове по Компютърно моделиране
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
13.02.2024
виж
ПГЗ "Климент Тимирязев" - Завет Учител по Английски език - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и Чл. 70, ал. 1 от КТ
09.11.2023
виж
ОУ "Христо Ботев" - Брестовене Учител по Английски език и Български език и литература
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и Чл. 70, ал. 1 от КТ
06.10.2023
виж
ОУ "Христо Ботев" - Брестовене Лектор по География и икономика-208 часа
-
08.09.2023
виж
СУ "Свети Свети Кирил и Методийй" - Завет Образователен медиатор - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
05.09.2023
виж
СУ "Свети Свети Кирил и Методий" - Завет 1. Учител ЦОУД-прогимн. етап със специалност Биология и здравно образование - 1 място; 2. Учител ЦОУД-прогимн. етап със специалност География и икономика и икономика - 1 място; 3. Учител по Български език и литература - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70, ал. 1 от КТ
01.09.2023
виж
ПГЗ "Климент Тимирязев" - Завет Учители по: Български език и литература, Английски език, Руски език-202 часа, Математика и Физика, Физическо възпитание и спорт-411 часа
Съгласно всяка от позициите в обявата
01.09.2023
виж
ОУ "Христо Ботев" - Брестовене Лектор по География и икономика - 58 часа
-
24.03.2023
виж
СУ "Св. Св. Кирили и Методий" - Завет Учител в ЦОУД-нач. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
17.02.2023
виж
ОУ "Христо Ботев" - Брестовене Учител по Английски език и технологии и предприемачество
-
0.02.2023
виж
ДГ "Слъчно" - Завет Учител в детска градина
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
15.09.2022
виж
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Завет 1. Учител в група ЦОУД-нач. етап - 1 място; 2. Учител в група ЦОУД-прогимн. етап /със специалност бълг. език и руски език/ - 1 място; 3. Учител по Руски език и Английски език - 1 място
Съгласно обявата
05.09.2022
виж
ОУ "Христо Ботев" - Брестовене Лектор по География и икономика - 208 часа
-
07.09.2022
виж
ПГЗ "Климент Тимирязев" - Завет Учител по Български език и литература - непълен норматив; Учител по Английски език - 216 часа и Руски език - 202 часа
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
13.09.2022
виж
ДГ "Червената шапчица" - Брестовене Логопед, по проект
Чл. 68, ал. 1, т. 2 и чл. 70 от КТ
25.02.2022
виж
ОУ "Христо Ботев" - Брестовене Образователен медиатор по проект
Чл. 68, ал. 1, т. 2 и чл. 70 от КТ
08.10.2021
виж
СУ "Св. Св. Кирили и Методий" - Завет Образователен медиатор по проект
Чл. 68, ал. 1, т. 2 и чл. 70 от КТ
05.10.2021
виж
ДГ "Червената шапчица" - Брестовене Учител в детска градина
Чл. 68, ал. 1, т. 2 и чл. 70 от КТ
04.10.2021
виж
СУ "Св. Св. Кирили и Методий" - Завет Учител в начален етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
20.09.2021
виж
СУ "Св. Св. Кирили и Методий" - Завет Учител ЦОУД-нач. етап и АЕ; Учител ЦОУД-прогимн. етап и АЕ; Лектор по РЕ-278 часа; Шофьор на автобус;
Съгласно обявата
01.09.2021
виж
ДГ "Червената шапчица" - Брестовене Ресурсен учител - по проект
Чл. 68, ал. 1, т. 2, чл. 70 и чл. 111 от КТ
01.09.2021
виж
ПГЗ "Климент Тимирязев" - Завет Педагогически съветник
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
13.10.2020
виж
ОУ "Христо Ботев" - Брестовене Учител в ЦОУД-нач. етап
Чл. 70 от КТ
30.09.2020
виж
ОУ "Христо Ботев" - Брестовене Психолог
Чл. 70 от КТ
23.09.2020
виж
ОУ "Христо Ботев" - Брестовене Учител в група ЦОУД-нач. етап
Чл. 70 от КТ
18.09.2020
виж
ОУ "Христо Ботев" - Брестовене Образователен медиатор по проект
Чл. 68, ал. 1, т. 2 и чл. 70 от КТ
18.09.2020
виж
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Завет Образователен медиатор по проект - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 2 и чл. 70 от КТ
18.09.2020
виж
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Завет Учител в начален етап с АЕ - 1 място
Чл. 70, ал. 1 от КТ
10.09.2020
виж
ПГЗ "Климент Тимирязев" - Завет Учител по Английски език и Руски език
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
10.09.2020
виж
ОУ "Христо Ботев" - Брестовене Образователен медиатор
Чл. 68, ал. 1, т. 2 и чл. 70 от КТ
12.12.2019
виж
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Завет Образователен медиатор
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
09.12.2019
виж