РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - РАЗГРАДОбявни свободни работни места за община Лозница:

Детска градина, Училище, ЦПЛР Длъжност
Основание от КТ
Валидност до:
Преглед
ОУ "Кирил и Методий" - Трапище Учител в начале етап
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
22.04.2021
виж
СУ "Христо Ботев - Лозница Учител в група ЦОУД - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т.3 и чл. 70, ал. 1 от КТ
04.02.2021
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Учител по Български език и литература - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ
03.02.2021
виж
ДГ "Веселие" - Лозница Учител в детска градина - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т.3 от КТ
13.10.2020
виж
НУ "Васил Левски" - Лозница Учител в група ЦОУД-нач. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
25.09.2020
виж
ОУ "Виделина" - Сейдол Учител-лектор по Информационни технологии в прогимн. етап - 104 часа
Чл. 111 от КТ
18.09.2020
виж
СУ "Христо Ботев" - Лозница Учител в група ЦОУД - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70, ал. 1 от КТ
17.09.2020
виж
ОУ "Кирил и Методий" - Трапище Образователен медиатор-по проект - 0,5 щат
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
18.09.2020
виж
ОУ "Кирил и Методий" - Трапище Учител в група ЦОУД-нач. етап
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
17.09.2020
виж
ОУ "Христо Ботев" - Гороцвет Образователен медиатор по проект "Подкрепа за успех"
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
15.09.2020
виж
ОУ "Христо Ботев" - Гороцвет Учител по Немски език - 448 часа
Чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ
14.09.2020
виж
ОУ "Виделина" - Сейдол Учител в нач. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
14.09.2020
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Счетоводител - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
15.09.2020
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Шофьор на автобус - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
11.09.2020
виж
НУ "Васил Левски" - Лозница Учител в група ЦОУД - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
11.09.2020
виж
ОУ "Христо Ботев" - Гороцвет Учител по Немски език - 448 часа; Учител в група ЦОУД - нач. етап
Съгласно обявата
10.09.2020
виж
ОУ "Иван Вазов" - Веселина Учител по История и география - 0,5 щат
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
11.09.2020
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Учител по Английски език - 1 място, Учител по Немски език - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ /Учител АЕ/, Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ /Учител по НЕ/
08.09.2020
виж
НУ "Васил Леввски" - Лозница Учител в група ЦОУД - нач. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
04.09.2020
виж
ОУ "Кирил и Методи" - Трапище Учител по Математика, Информационни технологии, Физика и астрономия
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
25.08.2020
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Учител по Английски език - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
13.03.2020
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Учител по Английски език - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
04.03.2020
виж
ОУ "Христо Ботев" - Гороцвет Чистач/ Хигиенист - 0,5 щат
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
28.02.2020
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Учител по Математика, Информатика и информационни технологии - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
26.02.2020
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Учител по Математика, Информатика - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
05.02.2020
виж
НУ "Васил Левски" - Лозница Учител в ЦДО - начален етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
15.01.2020
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Шофьор на автобус - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
10.01.2020
виж
ДГ "Веселие" - Лозница Учител в детска градина - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
08.01.2020
виж
ОУ "Иван Вазов" - Веселина Обслужващ деца в училище - 1 място
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
20.12.2019
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Ресурсен учител - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
22.11.2019
виж
НУ "Васил Левски" - Лозница Учител в начален етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
06.11.2019
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Учител по Английски език - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
04.11.2019
виж
ОУ "Христо Ботев" - Гороцвет Образователен медиатор - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
30.10.2019
виж
ДГ "Веселие" - Лозница Учител в детска градина - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
18.10.2019
виж
НУ "Васил Левски" - Лозница Учител в начален етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
16.10.2019
виж
ОУ "Христо Ботев" - Гороцвет Образователен медиатор - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
15.10.2019
виж