Обявени свободни работни места за община Лозница:



Детска градина, Училище, ЦПЛР Длъжност
Основание от КТ
Валидност до:
Преглед
ДГ "Веселие" - Лозница Учител, детска градина - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
31.01.2024
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Учител по Немски език - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
31.01.2024
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Общ работник - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
29.12.2023
виж
СУ "Христо Ботев" - Лозница Учител по Български език и литература - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
14.09.2023
виж
ОУ "Христо Ботев" - Гороцвет 1. Учител по Български език и литература; 2. Учител по Английски език; 3. Учител по Немски език-108 часа; 4. Учител по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда
Съгласно обявата за всяка от позициите
11.09.2023
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Учител по Немски език - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
07.09.2023
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Шофьор на автобус - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
23.11.2022
виж
ДГ "Веселие" - Лозница Учител в детска градина - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
14.10.2022
виж
НУ "Васил Левски" - Лозница Учител в група ЦОУД-нач. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
27.09.2022
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Ресурсен учител - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
16.09.2022
виж
СУ "Христо Ботев" - Лозница Учител в група ЦОУД - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
14.09.2022
виж
ОУ "Христо Ботев" - Гороцвет Учител в група ЦОУД-прогимн. етап
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
14.09.2022
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Шофьор на автобус - 1място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
12.09.2022
виж
НУ "Васил Левски" - Лозница Заместник директор - 1 място
Чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ
14.09.2022
виж
ОУ "Христо Ботев" - Гороцвет 1. Учител по Български език и литература и Английски език в прогимн. етап; 2. Учител по Немски език - 210 часа; Учител в група ЦОУД-нач. етап
Съгласно обявата
08.09.2022
виж
ОУ "Виделина" - Сейдол 1.Учител в начален етап-2 места; 2. Учител в група ЦОУД-нач. етап-1място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
04.09.2022
виж
ОУ "Христо Ботев" - Гороцвет Учител в група ЦОУД - I-II клас
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
14.02.2022
виж
ОУ "Христо Ботев" - Гороцвет Учител по Български език и литература-прогимн. етап
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
10.02.2022
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Учител, практическо обучение, съвместно с ръководител учебна дейност
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
15.11.2021
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Учител по икономически дисциплини - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
21.10.2021
виж
СУ "Христо Ботев" - Лозница Учител в група ЦОУД - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
24.09.2021
виж
ОУ "Христо Ботев" - Гороцвет Учител в група ЦОУД-прогимн. етап
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
24.09.2021
виж
ОУ "Христо Ботев" - Гороцвет Образователен медиатор
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
21.09.2021
виж
НУ "Васил Левски" - Лозница Учител в начален етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
20.09.2021
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Педагогически съветник - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
15.09.2021
виж
ОУ "Иван Вазов" - Веселина Учител по История и география, компютърни технологии - 0,5 щат
Чл. 67, ал. 1, т. 1, чл. 70 от КТ
14.09.2021
виж
НУ "Васил Левски" - Лозница Учител в начален етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
13.09.2021
виж
ОУ "Христо Ботев" - Гороцвет Учител по Немски език - 329 часа
Чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ
13.09.2021
виж
ОУ "Кирил и Методий" - Трапище 1. Учител по Математика, Физика и Информационни технологии - 1 място; 2. Учител ЦОУД-нач. етап - 1 място; 3. Образователен медиатор - 0,5
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
08.09.2021
виж
НУ "Васил Левски" - Лозница Учител в начален етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
07.09.2021
виж
ОУ "Христо Ботев" - Гороцвет Чистач/ хигиенист
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
02.09.2021
виж
ОУ "Кирил и Методий" - Трапище Учител по Български език и литература - прогимн. етап
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
27.08.2021
виж
ОУ "Кирил и Методий" - Трапище Учител в начален етап
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
22.04.2021
виж
СУ "Христо Ботев - Лозница Учител в група ЦОУД - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т.3 и чл. 70, ал. 1 от КТ
04.02.2021
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Учител по Български език и литература - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ
03.02.2021
виж
ДГ "Веселие" - Лозница Учител в детска градина - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т.3 от КТ
13.10.2020
виж
НУ "Васил Левски" - Лозница Учител в група ЦОУД-нач. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
25.09.2020
виж
ОУ "Виделина" - Сейдол Учител-лектор по Информационни технологии в прогимн. етап - 104 часа
Чл. 111 от КТ
18.09.2020
виж
СУ "Христо Ботев" - Лозница Учител в група ЦОУД - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70, ал. 1 от КТ
17.09.2020
виж
ОУ "Кирил и Методий" - Трапище Образователен медиатор-по проект - 0,5 щат
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
18.09.2020
виж
ОУ "Кирил и Методий" - Трапище Учител в група ЦОУД-нач. етап
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
17.09.2020
виж
ОУ "Христо Ботев" - Гороцвет Образователен медиатор по проект "Подкрепа за успех"
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
15.09.2020
виж
ОУ "Христо Ботев" - Гороцвет Учител по Немски език - 448 часа
Чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ
14.09.2020
виж
ОУ "Виделина" - Сейдол Учител в нач. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
14.09.2020
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Счетоводител - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
15.09.2020
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Шофьор на автобус - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
11.09.2020
виж
НУ "Васил Левски" - Лозница Учител в група ЦОУД - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
11.09.2020
виж
ОУ "Христо Ботев" - Гороцвет Учител по Немски език - 448 часа; Учител в група ЦОУД - нач. етап
Съгласно обявата
10.09.2020
виж
ОУ "Иван Вазов" - Веселина Учител по История и география - 0,5 щат
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
11.09.2020
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Учител по Английски език - 1 място, Учител по Немски език - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ /Учител АЕ/, Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ /Учител по НЕ/
08.09.2020
виж
НУ "Васил Леввски" - Лозница Учител в група ЦОУД - нач. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
04.09.2020
виж
ОУ "Кирил и Методи" - Трапище Учител по Математика, Информационни технологии, Физика и астрономия
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
25.08.2020
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Учител по Английски език - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
13.03.2020
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Учител по Английски език - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
04.03.2020
виж
ОУ "Христо Ботев" - Гороцвет Чистач/ Хигиенист - 0,5 щат
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
28.02.2020
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Учител по Математика, Информатика и информационни технологии - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
26.02.2020
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Учител по Математика, Информатика - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
05.02.2020
виж
НУ "Васил Левски" - Лозница Учител в ЦДО - начален етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
15.01.2020
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Шофьор на автобус - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
10.01.2020
виж
ДГ "Веселие" - Лозница Учител в детска градина - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
08.01.2020
виж
ОУ "Иван Вазов" - Веселина Обслужващ деца в училище - 1 място
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
20.12.2019
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Ресурсен учител - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
22.11.2019
виж
НУ "Васил Левски" - Лозница Учител в начален етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
06.11.2019
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Учител по Английски език - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
04.11.2019
виж
ОУ "Христо Ботев" - Гороцвет Образователен медиатор - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
30.10.2019
виж
ДГ "Веселие" - Лозница Учител в детска градина - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
18.10.2019
виж
НУ "Васил Левски" - Лозница Учител в начален етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
16.10.2019
виж
ОУ "Христо Ботев" - Гороцвет Образователен медиатор - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
15.10.2019
виж