РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - РАЗГРАДОбявни свободни работни места за община Самуил:

Детска градина, Училище, ЦПЛР Длъжност
Основание от КТ
Валидност до:
Преглед
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Самуил Учител по Английски език /прогимн. етап/ - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
27.11.2020
виж
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Самуил Учител в група ЦОУД - VII клас - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
10.11.2020
виж
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Самуил Учител по Математика-прогимн. етап и гимназиален етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
14.09.2020
виж
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Самуил Учител в начален етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
11.02.2020
виж
ДГ "Радост" - Владимировци Учител в детска градина
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70, ал. 1 от КТ
22.11.2019
виж
ОУ "Св. Климент Охридски" - Желязковец Учител по Български език и литература - V-VII клас
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
04.11.2019
виж