Обявени свободни работни места за община Кубрат:Детска градина, Училище, ЦПЛР Длъжност
Основание от КТ
Валидност до:
Преглед
ЦПЛР-ЦСОП - Кубрат Завеждащ административна служба
Чл. 67, ал. 1. т. 1 и чл. 70 от КТ
21.03.2024
виж
ЦПЛР-Ученическо общежитие "Максим Горки" - Кубрат Възпитател
Чл. 68, ал. 1. т. 1 и чл. 70 от КТ
01.03.2024
виж
ОУ "Свети Климент" - Юпер Учител в група ЦОУД - I-IV клас
Чл. 67, ал. 1. т. 1 и чл. 70 от КТ
22.02.2024
виж
ОУ "Свети Климент" - Юпер Учител в група ЦОУД - I-IV клас
Чл. 68, ал. 1. т. 1 от КТ
24.01.2024
виж
ЦПЛР-ЦСОП - Кубрат Завеждащ административна служба
Чл. 67, ал. 1. т. 1 и чл. 70 от КТ
18.01.2024
виж
ОУ "Свети Климент" - Юпер 1. Учител в група ЦОУД-I-IV клас; 2. Образователен медиатор по проект
Съгласно обявата
10.01.2024
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Севар Образователен медиатор, по проект
Чл. 68, ал. 1. т. 2 от КТ
05.01.2024
виж
СУ "Христо Ботев" - Кубрат Учител по Изобразително изкуство - 1 място
Чл. 67, ал. 1. т. 1 и чл. 70 от КТ
14.12.2023
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Севар Учител по Приодни науки - V-VII клас - 1 място
Чл. 68, ал. 1. т. 3 от КТ
01.12.2023
виж
ДГ "Щастливо детство" - Кубрат Учител в детска градина - 1 място
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
13.11.2023
виж
ОУ "Свети Климент" - Юпер Учител ЦОУД - нач. и прогимн. етап - 2 места
Съгласно обявата
09.11.2023
виж
ОУ "Свети Климент" - Юпер Образователен медиатор
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
06.11.2023
виж
ОУ "Свети Климент" - Юпер Учител в начален етап
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
13.09.2023
виж
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Сеслав Учител в начален етап с АЕ
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
25.09.2023
виж
ДГ "Щастливо детство" - Кубрат Учител в детска градина
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
11.09.2023
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Бисерци 1. Учител по Български език и литература; 2. учител по Математика, физика и астрономия
Съгласно обявата
14.09.2023
виж
ОУ "Васил Левски" - Беловец Учител в ЦОУД-прогимн. етап
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
08.09.2023
виж
Професионална гимназия - Кубрат Образователен медиатор
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
07.09.2023
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Бисерци 1. Учител ЦОУД-нач. етап; 2. Учител по Български език и литература; 3. Учител по Математика, физика и астрономия
Съгласно обявата
08.09.2023
виж
Професионална гимназия - Кубрат Учител по Математика и Физика и астрономия
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
05.09.2023
виж
ОУ "Васил Левски" - Беловец Учител в ЦОУД-нач. етап
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
31.08.2023
виж
Професионална гимназия - Кубрат Учител по професионална подготовка
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
24.08.2023
виж
ОУ "Васил Левски" - Беловец Учител по Човекът и природата, Химия и Физика
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
31.08.2023
виж
ОУ "Христо Смирненски" - Кубрат 1. Учител в ЦОУД-V-VIIклас със специалност ГИ и ИЦ; 2. Учител по Български език и литература-V-VII клас
Чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ
21.08.2023
виж
ЦПЛР-ЦСОП - Кубрат Завеждащ административна служба - 1 място
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
04.08.2023
виж
СУ "Христо Ботев" - Кубрат 1. Учител по Музика - 1 място; 2. Учител по Химия и физика - 1 място; 3. Учител в начален етап - 1 място; 4. Учител в ЦОУД-нач. етап - 1 място; 5. Учител ЦОУД-прогимн. етап - 1 място
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
01.09.2023
виж
СУ "Христо Ботев" - Кубрат Завеждащ административна служба - 1 място
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
21.06.2023
виж
ЦПЛР Ученическо общежитие "Максим Горки" - Кубрат Чистач/хигиенист
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
31.01.2023
виж
Професионална гимназия - Кубрат Чистачка
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70, ал. 1 от КТ
02.12.2022
виж
ОУ "Христо Смирненски" - Кубрат Психолог
-
29.11.2022
виж
ОУ "Васил Левски" - Беловец Учител в група ЦОУД-нач. етап
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
18.11.2022
виж
Професионална гимназия - Кубрат Учител по Икономика
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70 от КТ
05.10.2022
виж
ОУ "Свти Климент" - Юпер 1. Учител в начален етап, 2. Готвач
Съгласно обявата
16.09.2022
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Бисерци 1. Учител в групда ЦОУД-нач. етап; 2. Учител по Български език и литература; 3. Учител по Математика, Физика и астрономия
Съгласно обявата
14.09.2022
виж
ЦПЛР-Център за специална образователна продкрепа - Кубрат Рехабилитатор
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
13.09.2022
виж
ЦПЛР-Център за специална образователна продкрепа - Кубрат Възпитател
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
09.09.2022
виж
ЦПЛР-Център за специална образователна продкрепа - Кубрат Възпитател
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
09.09.2022
виж
СУ "Христо Ботев" - Кубрат 1. Учител по Руски език; 2. Учител в начален етап - 1 място; 3. Учител в група ЦОУД-нач. етап- 2 места
Съгласно обявата
05.09.2022
виж
Професионална гимназия - Кубрат Учител по Физика и астрономия и Математика
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
02.09.2022
виж
ОУ "Васил Левски" - Беловец Учител по Човекът и природата - V-VII клас; Учител в ЦОУД-начален етап
Съгласно обявата според позицията
05.09.2022
виж
Професионална гимназия - Кубрат Учител по професионална подготовка
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
24.08.2022
виж
ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - Севар Учител по Математика-VII клас
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
31.08.2022
виж
ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - Севар Огняр
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
26.08.2022
виж
ОУ "Христо Смирненски" - Кубрат Учител в група ЦОУД-V-VII клас
Чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ
19.08.2022
виж
ЦПЛР-ЦСОП - Кубрат Главен счетоводител
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
19.07.2022
виж
Професионална гимназия - Кубрат Домакин
Чл. 68, ал. 1, т. 2 и чл. 70 от КТ
29.06.2022
виж
Професионална гимназия - Кубрат Работник, поддръжка
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. т. 1 от КТ
12.04.2022
виж
СУ "Христо Ботев" Кубрат Учител по Български език и литература-прогимн. етап
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
07.03.2022
виж
Професионална гимназия - Кубрат Чистачка
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70 от КТ
11.02.2022
виж
ЦПЛР-ЦСОП - Кубрат Възпитател
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
26.11.2021
виж
СУ "Христо Ботев" Кубрат Учител по Философски цикъл
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70 от КТ
04.10.2021
виж
ЦСОП - Кубрат Чистач
Чл. 67, ал. 1 и чл. 70 от КТ
21.09.2021
виж
ОУ "Васил Левски" - Беловец Учител по Химия, Човекът и природата и Изобразително изкуство в IV - VII клас
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
20.09.2021
виж
ОУ "Васил Левски" - Беловец Логопед в група за ресурсно подпомагане - 102 часа
Срочен
13.09.2021
виж
Професионална гимназия - Кубрат Образователен медиатор
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
10.09.2021
виж
Професионална гимназия - Кубрат Чистика
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
10.09.2021
виж
ОУ "Свети Климент" - Юпер Образователен медиатор - по проект
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
10.09.2021
виж
ОУ "Васил Левски" - Беловец Образователен медиатор по проект
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
10.09.2021
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Севар Учител по Математика-V-VII клас
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
13.09.2021
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Севар Учител в начален етап
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
13.09.2021
виж
Професионална гимназия - Кубрат Учител практическо обучение - "Икономика на туризма", "Публична администрация", Счетоводство и контрол", "Финанси"
Чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ
03.09.2021
виж
Професионална гимназия - Кубрат Учител по Философски цикъл-288 часа
Чл. 68, ал. 1, т.2 от КТ
03.09.2021
виж
Професионална гимназия - Кубрат Логопед
Чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ
03.09.2021
виж
ОУ "Свети Климент" - Юпер Учител по Български език и литература и ФВС
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
08.09.2021
виж
СУ "Христо Ботев" - Кубрат 1. Учител по Математика; 2. Учител - Философски цикъл
Съгласно обявата
03.09.2021
виж
Професионална гимназия - Кубрат Учител по Физика и астрономия и математика
Чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ
01.09.2021
виж
ОУ "Васил Левски" - Беловец Огняр
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
03.09.2021
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Бисерци 1. Учител ЦОУД-нач. етап; 2. учител по История и цивилизации, география и икономика и Физическо възпитание и спорт в прогимн. етап
Чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ
31.08.2021
виж
Професионална гимназия - Кубрат Учител по Български език и литература; учител по География и икономика и ФВС
Съгласно обявата
26.08.2021
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Бисерци Учител по Математика и Физика и астрономия
Чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ
31.08.2021
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Севар Педагогически съветник
Чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ
27.08.2021
виж
Професионална гимназия - Кубрат Учител по професионална подготовка
Чл. 68, ал.1, т. 1 и чл. 70 от КТ
30.07.2021
виж
Професионална гимназия - Кубрат Ръководител учебна дейност; Технически сътрудник
Чл. 68, ал.1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ; Чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ
07.07.2021
виж
Професионална гимназия - Кубрат Специалист, поддръжка
Чл. 68, ал.1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
01.04.2021
виж
ОУ "Свети Климент" - Юпер Учител по Български език и литература и физиечско възпитание
Чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ
16.01.2021
виж
СУ "Христо Ботев" - Кубрат Учител по Философски цикъл
Чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ
06.01.2021
виж
ОУ "Свети Климент" - Юпер Учител по Български език и литература и ФВС
Чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ
23.10.2020
виж
СУ "Христо Ботев" - Кубрат Учител по Физика
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
16.10.2020
виж
ЦСОП - Кубрат Възпитател
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
14.10.2020
виж
ОУ "Христо Смирненски" - Кубрат Образователен медиатор по проект
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
06.10.2020
виж
ОУ "Васил Левски" - Беловец Образователен медиатор по проект
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
29.09.2020
виж
ДГ "Пролет" - Севар Учител в детска градина - 1 място
Чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ
28.09.2020
виж
ЦСОП - Кубрат Възпитател
Чл. 67, ал. 1 и чл. 70 от КТ
17.09.2020
виж
ОУ "Васил Левски" - Беловец Учител в група ЦОУД-нач. етап; Лекторски часове за Логопед в група за ресурсно подпомагане - 108 часа
За ЦОУД-чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ; за Логопед - срочен
14.09.2020
виж
ДГ "Първи юни" - Юпер Учител в детска градина - 1 място
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
18.09.2020
виж
ПГ - Кубрат Учител по История и цивилизация
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
14.09.2020
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Бисерци Учител ЦОУД-нач. етап
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
14.09.2020
виж
ПГ - Кубрат Чистачка - 4 часа
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
14.09.2020
виж
ДГ "Слънчо" - Бисерци, база с. Божурово Учител в детска градина
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
11.09.2020
виж
ДГ "Слънчо" - Бисерци, база с. Звънарци Учител в детска градина
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
11.09.2020
виж
ДГ "Слънчо" - Бисерци Учител в детска градина
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
11.09.2020
виж
ЦСОП - Кубрат Шофьор на автобус
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70 от КТ
11.09.2020
виж
СУ "Христо Ботев" - Кубрат Учител в група ЦОУД-прогимн. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70 от КТ
09.09.2020
виж
Професионална гимназия - Кубрат Завеждащ административно техническа служба
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
04.09.2020
виж
ЦСОП - Кубрат Заместник-директор учебна дейност
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
03.09.2020
виж
ДГ "Щастливо детство" - Кубрат Учител в детска градина
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 2 от КТ
04.09.2020
виж
Професионална гимназия - Кубрат Учител по Физика и астрономия - 324 часа
Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ
03.09.2020
виж
Професионална гимназия - Кубрат Учител по Философски цикъл - 288 часа
Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ
03.09.2020
виж
Професионална гимназия - Кубрат Учител по Изобразително изкуство - 108 часа
Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ
03.09.2020
виж
Професионална гимназия - Кубрат Логопед
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
10.09.2020
виж
Професионална гимназия - Кубрат Ресурсен учител
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
04.09.2020
виж
Професионална гимназия - Кубрат Учител - професионална подготовка - "Икономика и туризъм", "Публична администрация", "Счетоводство и контрол", "Финанси"
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
04.09.2020
виж
Професионална гимназия - Кубрат Учител по музика - 108 часа
Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ
03.09.2020
виж
ДГ "Щастливо детство" - Кубрат /база Беловец/ Детски учител в смесена група - база с. Беловец
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 2 от КТ
20.06.2020
виж
ОУ "Васил Левски" - Беловец Учител по Английски език и музика III-VII клас
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
27.05.2020
виж
ОУ "Васил Левски" - Беловец Учител в ЦДО - начален етап - 1 място
Чл.68, ал.1, т.1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
05.03.2020
виж
СУ "Христо Ботев" - Кубрат Чистач/ Хигиенист - 1 място
Чл.68, ал.1, т.3 от КТ
07.02.2020
виж
СУ "Христо Ботев" - Кубрат Чистач/ Хигиенист - 1 място
Чл.68, ал.1, т.3 от КТ
03.01.2020
виж
ДГ "Първи юни" - Юпер Учител в детска градина - 1 място
Чл.68, ал.1 от КТ
06.01.2020
виж
СУ "Христо Ботев" - Кубрат Главен счетоводител - 1 място
Чл.67, ал.1, т.1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
03.01.2020
виж
СУ "Христо Ботев" - Кубрат Учител по Информатика и Математика - гимн. етап - 1 място
Чл.68, ал.1, т.3 от КТ
02.12.2019
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Бисерци Хигиенист
Чл.68, ал.1, т.1 от КТ
14.11.2019
виж
Професионална гимнязия - Кубрат Портиер
Чл.68, ал.1, т.1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
01.11.2019
виж