Обявени свободни работни места за община Исперих:Детска градина, Училище, ЦПЛР Длъжност
Основание от КТ
Валидност до:
Преглед
ОУ "Христо Ботев" - Лудогорци Учител в начален етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
11.04.2024
виж
ПГ по СС "Хан Аспарух" - Исперих Лектор - механизация на селското стопанство
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
28.03.2024
виж
ОУ "Христо Ботев" - Исперих Учител ЦОУД-нач. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70, ал. 1 от КТ
08.03.2024
виж
ОУ "Васил Левски" - Тодорово Образователен медиатор - 0,5 щат
Чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ
31.01.2024
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Вазово Учител в група ЦОУД-V-VII клас
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
09.01.2024
виж
ПГ по СС "Хан Аспарух" - Исперих Учител по Математика - 1 щат
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и Чл. 70 от КТ
13.11.2023
виж
ОУ "Васил Левски" - Тодорово Образователен медиатор - 0,5 щат
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
31.10.2023
виж
ОУ "Васил Априлов" - Исперих Учител ЦОУД-нач. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
06.10.2023
виж
ПГ "Васил Левски" - Исперих Свободни часове по Китайски език - 216 часа
Чл. 111 от КТ
14.09.2023
виж
ПГ по СС "Хан Аспарух" - Исперих 1. Учител теория - туризъм - 1 място; 2. Учител по Български език и Руски език - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70 от КТ
13.09.2023
виж
ОУ "Васил Левски" - Тодорово 1. Учител по Английски език, История и цивилизации, Изобразително изкуство - 1 място; 2. Чистач/хигиенист-0,5 щат
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
13.09.2023
виж
ОУ "Христо Ботев" - Китанчево Учител ЦОУД-прогимн. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
12.09.2023
виж
ПГ "Васил Левски" - Исперих Учител практическо обучение, направление "Компютърни науки" - 2 места
Чл. 67, ал. 1, т. 2, чл. 70, ал. 1 от КТ
11.09.2023
виж
ОУ "Васил Априлов" - Исперих 1. Учител по Английски език-прогимн. етап - 1 място; Учител в група ЦОУД-нач. ета - 2 места; 3. Чистач/хигиенист - 3 места
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
07.02.2023
виж
ОУ "Христо Ботев" - Лудогорци Учител по Английски език - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
04.09.2023
виж
ДГ "Кокиче" - Вазово 1. Домакин-/0,5 щат/ - помощник-вузпитател-/0,5щат/; 2. Помощник-възпитател - 1 място
Съгласно обявата
01.09.2023
виж
ПГ по СС "Хан Аспарух" - Исперих Чистач/ хигиенист - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
03.07.2023
виж
ПГ по СС "Хан Аспарух" - Исперих Механик, земеделски машини - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
09.05.2023
виж
ОУ "Васил Левски" - Тодорово Чистач/хигиенист - 0,5 щат
Чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 70, ал. 1 от КТ
08.02.2023
виж
ОУ "Васил Левски" - Тодорово Чистач/хигиенист - 0,5 щат
Чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 70, ал. 1 от КТ
11.01.2023
виж
ДГ "Мечо Пух - Исперих Помощник-възпитател
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
18.11.2022
виж
ПГ по СС "Хан Аспарух - Исперих Учител по практика-0,5 щат
Чл. 68, ал. 1, т. 2 и чл. 70 от КТ
04.11.2022
виж
ПГ по СС "Хан Аспарух - Исперих Чистач-хигиенист - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
19.10.2022
виж
ОУ "Христо Ботев" - Исперих Учител в ЦОУД-нач. етап
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
11.10.2022
виж
ОУ "Васил Левски" - Тодорово Чистач/хигиенист - 0,5 щат
Чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 70, ал. 1 от КТ
30.09.2022
виж
ОУ "Васил Левски" - Тодорово Чистач/хигиенист - 0,5 щат
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
21.09.2022
виж
ОУ "Христо Ботев" - Исперих Чистач/хигиенист - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
12.09.2022
виж
ОУ "Христо Ботев" - Исперих Учител в група ЦОУД-нача. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
12.09.2022
виж
ОУ "Васил Априлов" - Исперих 1. Учител по Български език и литература - 1 място; 2. Учител в група ЦОУД-нач. етап - 1 място
Съгласно обявата
07.09.2022
виж
ОУ "Христо Ботев" - Лудогорци Учител в група ЦОУД-нач. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
05.09.2022
виж
ОУ "Отец Паисйи" - Подайва Хигиенист - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
07.09.2022
виж
ОУ "Отец Паисйи" - Подайва Шофьор на училищен автобус
-
05.09.2022
виж
ДГ "Слънце" - Исперих Учител в детска градина - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
05.09.2022
виж
ПГ по СС "Хан Аспарух - Исперих Чистач-хигиенист - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
31.08.2022
виж
ДГ "Първи юни" - Исперих Учител по Музика в детска градина
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
31.08.2022
виж
ПГ "Васил Левски" - Исперих Учител по Китайски език - 1 място
Чл. 67, ал. 1, т. 2 и чл. 70 от КТ
24.08.2022
виж
ДГ "Мечо Пух" - Исперих Учител в детска градина
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
19.08.2022
виж
ДГ "Мечо Пух" - Исперих Помощник-възпитател
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
03.05.2022
виж
ОУ "Христо Ботев" - Китанчево Учител по Математика
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
07.04.2022
виж
ПГ по СС "Хан Аспарух - Исперих Механик - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
14.03.2022
виж
ОУ "Васил Априлов" - Исперих Учител по Математика - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
04.02.2022
виж
ОУ "Христо Ботев" - Китанчево Учител по Математика, Компютърно моделиране и Информационни технологии - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
04.02.2022
виж
ДГ "Мечо Пух" - Исперих Помощник-възпитател
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
28.01.2022
виж
ДГ "Радост" - Свещари Помощник-възпитател
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
07.01.2022
виж
ОУ "Васил Априлов" - Исперих Учител в ЦОУД-нач. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
23.11.2021
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Вазово Учител в ЦОУД-нач. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
05.11.2021
виж
ОУ "Васил Априлов" - Исперих Учител в ЦОУД-нач. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
04.11.2021
виж
ДГ "Мечо Пух" - Исперих Помощник-възпитател
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
04.11.2021
виж
ДГ "Мечо Пух" - Исперих Учител в детска градина-подготвителна група
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
08.10.2021
виж
ДГ "Щастливо детство" - Китанчево Образователен медиатор - 0,5 щат
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
08.10.2021
виж
ОУ "Васил Левски" - Тодорово Чистач/ хигиенист - 0,5 щат
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
01.10.2021
виж
ДГ "Щастливо детство" - Исперих Образователен медиатор - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
30.09.2021
виж
ОУ "Отец Писий" - Подайва Шофьор на автобус - 0,5 щат
-
20.09.2021
виж
ОУ "Васил Априлов" - Исперих Учител по Музика - прогимн. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ
17.09.2021
виж
ДГ "Кокиче" - Вазово Образователен медиатор-0,5 щат
Чл. 68, ал. 1, т.1 и чл. 70 от КТ
17.09.2021
виж
ДГ "Щастлиов детство" - Китанчево Образователен медиатор-0,5 щат
Чл. 68, ал. 1, т. и чл. 70 от КТ
17.09.2021
виж
ДГ "Мечо Пух" - Исперих Учител по Музика
Чл. 68, ал. 1 от КТ
16.09.2021
виж
ОУ "Васил Априлов" - Исперих 1. Учител по Музика; 2. Учител по Изобразително изкуство" 3. Учител в ЦОУД-прогимн. етап; 4, Учител в ЦОУД-нач. етап
Съгласно обявата
14.09.2021
виж
ОУ "Христо Ботев" - Лудогорци Учител в ЦОУД-нач. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
-
виж
ОУ "Васил Левски" - Тодорово 1. Учител по Компютърно моделиране и Информационни технологии и Физика-0,5 щат; 2. Чистач/ хигиенист-0,5 щат
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
13.09.2021
виж
ОУ "Отец Паисий" - Подайва Учител в група ЦОУД - нач. етап - 1 място
Чл. 67, ал. 1, т. 3 и чл. 70 от КТ
15.09.2021
виж
ОУ "Отец Паисий" - Подайва Учител в група ЦОУД - прогимн. етап - 1 място
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
15.09.2021
виж
ОУ "Отец Паисий" - Подайва Учител в ЦОУД нач. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
14.09.2021
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Вазово Учител в начален етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
09.09.2021
виж
ОУ "Васил Априлов" - Исперих 1. Учител по Музика-прогимн. етап - 1 място; 2. Учител в ЦОУД-нач. етап - 3 места
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
08.09.2021
виж
ДГ "Слънце" - Исперих Учител в детска градина - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
01.09.2021
виж
ОУ "Христо Ботев" - Китанчево Учител в начален етап с АЕ - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
03.09.2021
виж
ПГ по СС "Хан Аспарух - Исперих Експерт - системно осигуряване - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 2 и чл. 70 от КТ
31.08.2021
виж
ОУ "Христо Ботев" - Исперих Учител в ЦОУД-нач. етап - 1 място
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
31.08.2021
виж
ПГ по СС "Хан Аспарух - Исперих Тракторист - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 2 и чл. 70 от КТ
08.06.2021
виж
ПГ по СС "Хан Аспарух - Исперих Образователен медиатор - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 2 и чл. 70 от КТ
31.05.2021
виж
ОУ "Васил Априлов" - Исперих Учител по Музика-прогимн. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
13.04.2021
виж
ОУ "Васил Априлов" - Исперих Учител по Музика-прогимн. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
02.04.2021
виж
ОУ "Васил Априлов" - Исперих Учител по Музика-прогимн. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
19.03.2021
виж
ПГ по СС "Хан Аспарух" - Исперих Учител - механизация на селското стопанство - практика
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
01.02.2021
виж
ОУ "Христо Ботев" - Исперих Психолог
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
12.01.2021
виж
ПГ по СС "Хан Аспарух" - Исперих Образователен медиатор - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 2 и чл. 70 от КТ
04.11.2020
виж
ДГ "Щастливо детство" - Исперих Образователен медиатор - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
30.10.2020
виж
ДГ "Мечо пух" - Исперих Помощник-възпитател
-
16.10.2020
виж
ОУ "Васил Априлов" - Исперих Чистач-хигиенист - 2 места
Чл.68, ал.1, ал. 3 от КТ
21.09.2020
виж
ПГ "Васил Левски" - Исперих Огняр
Чл.67, ал.1 и чл. 70 от КТ
21.09.2020
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Вазово Учител в група ЦОУД-прогимн. етап - 1 място
Чл.68, ал.1, т. 1 от КТ
16.09.2020
виж
ДГ "Осми март - Яким Груево Помощник-възпитател - 1 място - 4 часа
Чл.68, ал.1, т. 1 от КТ
15.09.2020
виж
ПГ по СС "Хан Аспарух" - Исперих Учител по Механизация на селското стопанство - 1 място; Учител Икономист - 1 място; Учител по История и цивилизации - 2 места
Съгласно обявата
14.09.2020
виж
ДГ "Слънце" - Исперих Младши счетоводител - 4 часа раб. време
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
08.09.2020
виж
ОУ "Васил Априлов" - Исперих Учител в група ЦОУД-нач. етап - 1 място; Учител в група ЦОУД-прогимн. етап - 2 места; Образователен медиатор - 1 място
Съгласно обявата
09.09.2020
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Вазово Чистач/ Хигиенист - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
03.09.2020
виж
ОУ "Отец Паисий" - Подайва Психолог - 1 място
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
03.09.2020
виж
ОУ "Отец Паисий" - Подайва Учител в група ЦДО - прогимн. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
03.09.2020
виж
ОУ "Отец Паисий" - Подайва Чистач/ Хигиенист
-
03.09.2020
виж
ОУ "Отец Паисий" - Подайва Шофьор на училищен автобус - 1/2 щат
-
03.09.2020
виж
ОУ "Отец Паисий" - Подайва Логопед - 1 място
Чл. 111 от КТ
03.09.2020
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Вазово Учител - психология, логопедия в група ЦОУД - нач. етап - 1 място
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
17.08.2020
виж
ОУ "Васил Левски" - Тодорово Учител по Английски език и по Български език - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
05.08.2020
виж
ДГ "Мечо пух" - Исперих Домакин - 0,5 щат, АТС - 0,5 щат
Чл. 70 от КТ
17.07.2020
виж
ОУ "Васил Априлов" - Исперих Учител по Математика в прогимн. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
03.07.2020
виж
ДГ "Щастливо детство" - Исперих Перач - 0,5 щат и работник в кухня - 0,5 щат
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
18.06.2020
виж
ОУ "Христо Ботев" - Исперих Заместник-директор административно-стопанска дейност
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
28.05.2020
виж
ОУ "Васил Левски" - Тодорово Помощник на учителя - 1 щат; Образователен медиатор - 0,5 щат
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
02.01.2020
виж