РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - РАЗГРАДОбявни свободни работни места за община Исперих:

Детска градина, Училище, ЦПЛР Длъжност
Основание от КТ
Валидност до:
Преглед
ОУ "Васил Априлов" - Исперих Учител по Музика-прогимн. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
13.04.2021
виж
ОУ "Васил Априлов" - Исперих Учител по Музика-прогимн. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
02.04.2021
виж
ОУ "Васил Априлов" - Исперих Учител по Музика-прогимн. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
19.03.2021
виж
ПГ по СС "Хан Аспарух" - Исперих Учител - механизация на селското стопанство - практика
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
01.02.2021
виж
ОУ "Христо Ботев" - Исперих Психолог
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
12.01.2021
виж
ПГ по СС "Хан Аспарух" - Исперих Образователен медиатор - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 2 и чл. 70 от КТ
04.11.2020
виж
ДГ "Щастливо детство" - Исперих Образователен медиатор - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
30.10.2020
виж
ДГ "Мечо пух" - Исперих Помощник-възпитател
-
16.10.2020
виж
ОУ "Васил Априлов" - Исперих Чистач-хигиенист - 2 места
Чл.68, ал.1, ал. 3 от КТ
21.09.2020
виж
ПГ "Васил Левски" - Исперих Огняр
Чл.67, ал.1 и чл. 70 от КТ
21.09.2020
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Вазово Учител в група ЦОУД-прогимн. етап - 1 място
Чл.68, ал.1, т. 1 от КТ
16.09.2020
виж
ДГ "Осми март - Яким Груево Помощник-възпитател - 1 място - 4 часа
Чл.68, ал.1, т. 1 от КТ
15.09.2020
виж
ПГ по СС "Хан Аспарух" - Исперих Учител по Механизация на селското стопанство - 1 място; Учител Икономист - 1 място; Учител по История и цивилизации - 2 места
Съгласно обявата
14.09.2020
виж
ДГ "Слънце" - Исперих Младши счетоводител - 4 часа раб. време
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
08.09.2020
виж
ОУ "Васил Априлов" - Исперих Учител в група ЦОУД-нач. етап - 1 място; Учител в група ЦОУД-прогимн. етап - 2 места; Образователен медиатор - 1 място
Съгласно обявата
09.09.2020
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Вазово Чистач/ Хигиенист - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
03.09.2020
виж
ОУ "Отец Паисий" - Подайва Психолог - 1 място
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
03.09.2020
виж
ОУ "Отец Паисий" - Подайва Учител в група ЦДО - прогимн. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
03.09.2020
виж
ОУ "Отец Паисий" - Подайва Чистач/ Хигиенист
-
03.09.2020
виж
ОУ "Отец Паисий" - Подайва Шофьор на училищен автобус - 1/2 щат
-
03.09.2020
виж
ОУ "Отец Паисий" - Подайва Логопед - 1 място
Чл. 111 от КТ
03.09.2020
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Вазово Учител - психология, логопедия в група ЦОУД - нач. етап - 1 място
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
17.08.2020
виж
ОУ "Васил Левски" - Тодорово Учител по Английски език и по Български език - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
05.08.2020
виж
ДГ "Мечо пух" - Исперих Домакин - 0,5 щат, АТС - 0,5 щат
Чл. 70 от КТ
17.07.2020
виж
ОУ "Васил Априлов" - Исперих Учител по Математика в прогимн. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
03.07.2020
виж
ДГ "Щастливо детство" - Исперих Перач - 0,5 щат и работник в кухня - 0,5 щат
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
18.06.2020
виж
ОУ "Христо Ботев" - Исперих Заместник-директор административно-стопанска дейност
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
28.05.2020
виж
ОУ "Васил Левски" - Тодорово Помощник на учителя - 1 щат; Образователен медиатор - 0,5 щат
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
02.01.2020
виж