Обявени свободни работни места за община Цар Калоян:Детска градина, Училище, ЦПЛР Длъжност
Основание от КТ
Валидност до:
Преглед
СУ "Христо Ботев" - Цар Калоян Хигиенист - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
07.11.2023
виж
ДГ "Пролет" - Езерче Учител в детска градина - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
31.10.2023
виж
СУ "Христо Ботев" - Цар Калоян Учител по Български език и литература - 2 места
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
25.09.2023
виж
ОУ "Св. П. хилендарски" - Езерче Учител по Английски език - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70, ал. 1 от КТ
15.09.2023
виж
СУ "Христо Ботев" - Цар Калоян Учител по Английски език - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
13.09.2023
виж
СУ "Христо Ботев" - Цар Калоян Учител в ЦОУД-нач. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70 от КТ
12.09.2023
виж
СУ "Христо Ботев" - Цар Калоян 1. Учител по Български език и литература-гимн. етап - 1 място; 2. Учител по Булгарски език и литература-прогимн. етап - 1 място
Съгласно обявата според позицията
12.09.2023
виж
СУ "Христо Ботев" - Цар Калоян Учител по Български език и литература - 2 места
Съгласно обявата за всяко от местата
31.08.2023
виж
СУ "Христо Ботев" - Цар Калоян Хигиенист - 0,5 и Работник по поддръжка - 0,5
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
01.03.2023
виж
СУ "Христо Ботев" - Цар Калоян Хигиенист - 0,5 и Работник поддръжка - 0,5
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
14.10.2021
виж
СУ "Христо Ботев" - Цар Калоян 1. Психолог-лектор - 1 място; 2. Логопед-лектор - 1 място
Чл. 110 и чл. 70 от КТ
20.09.2021
виж
СУ "Христо Ботев" - Цар Калоян Учител по Физическо възпитание и спорт - 1 място
Чл. 68, ал.1, т 3 и чл. 70 от КТ
20.09.2021
виж
ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - Езерче Учител в група ЦОУД - 2 места
Съгласно обявата
17.09.2021
виж
СУ "Христо Ботев" - Цар Калоян Ръководител - компютърен кабинет
Чл. 68, ал.1, т 3 и чл. 70 от КТ
10.09.2021
виж
СУ "Христо Ботев" - Цар Калоян Учител по Физическо възпитание и спорт - 1 място
Чл. 68, ал.1, т 3 и чл. 70 от КТ
10.09.2021
виж
СУ "Христо Ботев" - Цар Калоян 1. Психолог-лектор - 1 място; 2. Логопед-лектор - 1 място
Чл. 110 и чл. 70 от КТ
10.09.2021
виж
ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - Езерче Учител в група ЦОУД-нач. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
05.02.2021
виж
ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - Езерче Учител в начален етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
11.01.2021
виж
ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - Езерче Учител по Физическо възпитание и спорт - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
30.10.2020
виж
СУ "Христо Ботев" - Цар Калоян Хигиенист - 1/2 работно място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
28.10.2020
виж
ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - Езерче Учител по Английски език-прогимн. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
23.09.2020
виж
ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - Езерче Учител в група ЦОУД-нач. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
16.09.2020
виж
ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - Езерче Психолог - 1 място
Чл. 111 от КТ
16.09.2020
виж
ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - Езерче Логопед - 1 място
Чл. 111 от КТ
16.09.2020
виж
СУ "Христо Ботев" - Цар Калоян Психолог /лектор/ - 1 място
Чл. 110 и чл. 70 от КТ
15.09.2020
виж
СУ "Христо Ботев" - Цар Калоян Логопед /лектор/ - 1 място
Чл. 110 и чл. 70 от КТ
15.09.2020
виж
ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - Езерче Учител по Английски език-прогимн. етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70 от КТ
11.09.2020
виж
СУ "Христо Ботев" - Цар Калоян Учител в група ЦОУД - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70 от КТ
09.09.2020
виж
СУ "Христо Ботев" - Цар Калоян Учител по Физическо възпитание и спорт - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
09.09.2020
виж
СУ "Христо Ботев" - Цар Калоян Психолог - лектор - 1 място
Чл. 110 и чл. 70 от КТ
05.02.2020
виж
СУ "Христо Ботев" - Цар Калоян Психолог - лектор - 1 място
Чл. 110 и чл. 70 от КТ
31.01.2020
виж
СУ "Христо Ботев" - Цар Калоян Учител по История и цивилизация с предмети по Философски цикъл - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
21.01.2020
виж
СУ "Христо Ботев" - Цар Калоян Учител в ЦОУД - начален етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70 от КТ
17.01.2020
виж
ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - Езерче Ресурсен учител - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
17.01.2020
виж
ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - Езерче Учител в прогимназиален етап с норматив Английски език /2-7 клас/ и География и икономика /5-7 клас/ - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70, ал. 1 от КТ
10.01.2020
виж
ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - Езерче Учител в начален етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
08.01.2020
виж
СУ "Христо Ботев" - Цар Калоян Учител в ЦОУД - начален етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70 от КТ
02.01.2020
виж
ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - Езерче Логопед - 1 място
Чл. 111 от КТ
08.01.2020
виж
ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - Езерче Ресурсен учител - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
08.01.2020
виж
ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - Езерче Психолог - 1 място
Чл. 111 от КТ
08.01.2020
виж